خدمات پس از فروش سپنتا

زمان گارانتی:

 مدت زمان هر باتری بر روی کارت ضمانت مشخص گردیده(2 یا 3 ماه گارانتی تکمیلی به معنای مهلت حمایتی هر برند جهت تاخیر در فروش است و در صورت سپری شدن تاریخ درج شده بر روی کارت ، باتری خارج از شرایط گارانتی می باشد.)

نحوه ارائه:

1) مطابقت دادن کامل شماره سریال حک شده روی باتری با شماره سریال درج شده بر روی کارت (کنترل کلیه شماره سریال الزامی است.)

2) اطمینان از تاریخ اتمام گارانتی باتری معیوب که به پایان نرسیده باشد .

3) تست سیستم برقی خودرو جهت مشخص نمودن عدم عیب از آن سیستم .

4) بررسی سیستم برق خودرو و سیستم جانبی باتری نصب شده بر روی خودرو ( در صورت وجود سیستم یا تجهیزات برقی اضافه

 می بایست نوع ظرفیت باتری انتخابی متناسب با مقدار آمپر اضافه شده باشد. )

5) بررسی ظاهر باتری از لحاظ ضربه خوردگی، بادکردگی، دفرمگی، تغییرشکل و آسیب قطبها(ذوب یا شکستگی قطبها.)

نحوه تست باتری”

 1) باز نمودن باتری از روی خودرو و ثبت ولتاژ مدار باز و شارژ باتری در صورتیکه کمتر از 12 باشد و رسیدن آن به ولتاژ 12/5 .

2) شارژ باتری به مدت 24 ساعت قبل از ارسال در صورتیکه ولتاژ اولیه کمتر از 12/5 باشد و چشم باتری سیلد مشکی یا دانسیته اسید باتری آبخور کمتر از 1250 باشد .

3) در صورت شارژ کامل باتری، پنج برابر ظرفیت آمپراژ باتری در مدت 20 ثانیه تخلیه انجام پذیرد.

4) در صورتیکه ولتاژ باتری در زمان تخلیه از 9 ولت کمتر نباشد باتری سالم و در غیر اینصورت معیوب است (اور شارژ نباشد ).

5) لازم به ذکر است در خصوص گارانتی باتریهای اتمیک تارگت طبق دستورالعمل موجود در کارتن باتری می باشد و ارسال پیامک الزامی است .

نحوه تعویض باتری:

1) تعویض باتری با توجه به به قوانین شرکت و شرایط درج شده در کارت و با هماهنگی دفتر خدمات انجام می پذیرد .

2) مهر و امضا ضمانت نامه باتری معیوب پس از تعویض به همراه تاریخ و امضا مشتری از طرف نماینده.

3) باتری جایگزین میبایست مطابق با برند و آمپر باتری معیوب باشد در صورت نبود باتری مورد نظر با دفتر خدمات هماهنگی شود .

تبصره: مدت زمان گارانتی باتری جایگزین میبایست حداقل 10 ماه باشد .

4) برای باتریهایی که مدت زمان گارانتی آنها رو به پایان است اعلام شماره سریال باتری معیوب و جایگزین و زمان گارانتی به دفتر الزامی است .

5) شرکتهایی که فاقد کارت ضمانت هستند، فعالسازی و مراحل تعویض باتری طبق دستورالعمل همان کارخانه انجام می شود .

اقدامات بعد از تعویض باتری:

1) گزارش باتریهای برگشتی از طریق ارسال پیامک به شماره همراه 09134122052 (در صورت عدم جوابدهی )

2) ارسال کارت ضمانت باتری معیوب و همچنین جایگزین به همراه فاکتور و باتری معیوب به دفتر خدمات