به راهنمای انتخاب (باتری مناسب خودروی) سپنتا خوش آمدید برای پیدا کردن باتــری مناسب خـودرو، موارد زیر را انتخاب نمایید.

توجه ! باتری که در زیر نمایش داده میشود باتــری فابریک کارخانه است؛ چنانچه از تجهیزات اضافه مانند سیستم صوتی و سیستم نور و… استفـاده می نمـایید، با شماره 03136005 تمــاس بگیرید تا کارشـناسان ما آمپـراژ مناسب را به شما پیشنهاد دهند.