سوالات متداول

*چگونه عمر باتری خودرو را افزایش دهیم؟

 • اگر از باطری های اسیدی استفاده می کنید، حتما سطح مایع درون آن را چک کنید و در صورت کم بودن، از آب مقطر برای افزایش سطح مایع استفاده نمایید.
 • اگر از باطری های اسیدی استفاده می کنید، در صورت پایین بودن سطح مایع باتری ، فقط آب مقطر به آن اضافه نمائید. از اضافه نمودن هرمایع غیر مجاز و یا شیمیایی جدا بپرهیزید.
 • برای جلوگیری از خوردگی و سولفاته شدن ، قطب های باتری را هر ۲ ماه با جوش شیرین شسته و سپس با گریس بپوشانید.
 • باتری را در معرض نور مستقیم خورشید و یا گرمای زیاد قرار ندهید .
 • در زمانی که به مدت طولانی از خودرو استفاده نمی نمایید باتری را از خودرو باز نموده و یا بست باتری را جدا نمایید.
 • هر شش ماه یک بار سیستم برق خودرو را بررسی و عیوب احتمالی را بررسی نمایید.
 • از استارت زدن های بی جهت و طولانی مدت بپرهیزید.
 • از سولفاته شدن قطب های باتری جلوگیری کنید.
 • از تکان دادن شدید باتری بپرهیزید.
 • در صورت امکان جسمی مانند تیوپ و یا صفحه کائوچو را در زیر باتری قراردهید تا از ضربه به آن جلو گیری کند.
 • برای جدا کردن باطری از خودرو، همیشه ابتدا قطب منفی و سپس مثبت را جدا کنید.
 • از ایجاد اتصال بین قطب های منفی و مثبت باتری جدا خودداری نمایید، زیرا ممکن است موجب انفجار و یا صدمات جدی به باتری و خودرو گردد.

 

*علائم خراب شدن باتری چیست ؟

– موقع استارت زدن خودرو روشن نمیشود.

– برق پشت کیلومتر هست ولی خودرو روشن نمیشود.

– از نصب باتری بیش از دو سال گذشته باشد .

– ریموت  و یا دزدگیر ماشین کار نمیکند .

– اگر ماشین خاموش باشد و چراغها را روشن کنیم چراغها کم نور هستند .

– تغییر رنگ چراغ روی باتری

– شنیدن صدای “تق تق ” هنگام استارت زدن 

– تغییر شکل باتری مانند باد کردن، نشتی اسید داخل باتری و یا ذوب شدن قطبهای باتری